Delta Sport Polska SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa

LEI 2594000DS7XAGDMDDN54

DELTA SPORT POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address


SIEDLCE STRZAŁA, UL. ZAMIEJSKA 17
Address Number 17
SIEDLCE PL-14 PL 08-119

Headquarters Address


SIEDLCE STRZAŁA, UL. ZAMIEJSKA 17
Address Number 17
SIEDLCE PL-14 PL 08-119

External Public Records
LEI
2594000DS7XAGDMDDN54
DELTA SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
LEI Registration Details
L E I
2594000DS7XAGDMDDN54
Legal Name
DELTA SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
DELTA SPORT POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000761907
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-29 08:56:59
Last Update Date
2020-07-29 15:05:55
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-29 08:56:58
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000761907

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |