Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"

LEI 25940028DK761J61CF21

Fundacja "Instytut Spolecznej Odpowiedzialnosci Organizacji"

Legal Address


Olsztyn Moniuszki 9/6
Address Number 9
Building Unit 6
Olsztyn PL-28 PL 10-275

Headquarters Address


Warkały Akacjowa 12
Address Number 12
Warkały PL-28 PL 11-041

External Public Records
LEI
25940028DK761J61CF21
Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"
LEI Registration Details
L E I
25940028DK761J61CF21
Legal Name
Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"
Transliterated Other Name 1
Fundacja "Instytut Spolecznej Odpowiedzialnosci Organizacji"
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000333811
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
96XK
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-21 06:53:17
Last Update Date
2020-07-21 12:53:17
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-21 06:53:16
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000333811

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |