TRANSSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

LEI 25940039BEDQ3SELDW89

TRANSSPED Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa

Legal Address


Krasne Malawa 892 A
Address Number 892 A
Krasne PL-18 PL 36-007

Headquarters Address


Krasne Malawa 892 A
Address Number 892 A
Krasne PL-18 PL 36-007

External Public Records
LEI
25940039BEDQ3SELDW89
TRANSSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
LEI Registration Details
L E I
25940039BEDQ3SELDW89
Legal Name
TRANSSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Transliterated Other Name 1
TRANSSPED Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000536841
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2015-08-25 12:21:10
Last Update Date
2020-07-15 13:36:58
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-21 12:21:09
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000536841

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |