Spółdzielczy Bank Rozwoju

LEI 2594003O8WT5C0ZO5Y83

Spoldzielczy Bank Rozwoju

Legal Address


Szepietowo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Address Number 3
Szepietowo PL-20 PL 18-210

Headquarters Address


Szepietowo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Address Number 3
Szepietowo PL-20 PL 18-210

External Public Records
LEI
2594003O8WT5C0ZO5Y83
Spółdzielczy Bank Rozwoju
LEI Registration Details
L E I
2594003O8WT5C0ZO5Y83
Legal Name
Spółdzielczy Bank Rozwoju
Transliterated Other Name 1
Spoldzielczy Bank Rozwoju
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000108786
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
8TOF
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-29 03:08:49
Last Update Date
2020-07-31 06:31:50
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-27 03:08:48
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000108786

European Central Bank MFI

Spółdzielczy Bank Rozwoju is a listed European Central Bank Monetary Financial Institution, operating as a Credit Institution.

RIAD Code: PL08769
ECB MFI Address: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Szepietowo, PL 18-210

LEI Registration Exception(s)


Banking Codes

ISIN Codes Assigned (2)

ISIN:
PLSBRS000016
ISIN:
PLSBRS000024

© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |