Jakubas Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400508BOVFBUCNF34

Jakubas Investment Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Warszawa Ciasna 6
Address Number 6
Warszawa PL-14 PL 00-232

Headquarters Address


Warszawa Ciasna 6
Address Number 6
Warszawa PL-14 PL 00-232

External Public Records
LEI
259400508BOVFBUCNF34
Jakubas Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400508BOVFBUCNF34
Legal Name
Jakubas Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Jakubas Investment Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000559311
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-25 01:08:31
Last Update Date
2020-07-28 12:39:49
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-23 01:08:30
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000559311

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Subsidiaries


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Newag Spółka Akcyjna is directly consolidated by Jakubas Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400ZQ2L60G9NEO560 [NEWAG Spółka Akcyjna]
Relationship End Node Node I D
259400508BOVFBUCNF34 [Jakubas Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-05-25 08:00:15
Registration Last Update Date
2020-05-25 08:00:15
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-05-25 08:00:13
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-04-17 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-03-24 19:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap

Business Entity Relationship

Active

Newag Spółka Akcyjna is ultimately consolidated by Jakubas Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400ZQ2L60G9NEO560 [NEWAG Spółka Akcyjna]
Relationship End Node Node I D
259400508BOVFBUCNF34 [Jakubas Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-05-25 08:00:15
Registration Last Update Date
2020-05-25 08:00:15
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-05-25 08:00:13
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-04-17 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-03-24 19:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |