ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 25940051N1HH32J21O88

ZET TRANSPORT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


Nowy Sącz Flisaków 1
Address Number 1
Nowy Sącz PL-12 PL 33-300

Headquarters Address


Nowy Sącz Flisaków 1
Address Number 1
Nowy Sącz PL-12 PL 33-300

External Public Records
LEI
25940051N1HH32J21O88
ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
25940051N1HH32J21O88
Legal Name
ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
ZET TRANSPORT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000254143
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-09-06 02:18:37
Last Update Date
2020-07-30 07:03:59
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-09-04 02:18:36
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000254143

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Subsidiaries


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Zet Transport Agencja Celna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Zet Transport Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400VDANUK1ZT7HZ97 [ZET Transport Agencja Celna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
25940051N1HH32J21O88 [ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-20 09:48:35
Registration Last Update Date
2020-07-20 09:48:35
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-29 03:01:46
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-25 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Zet Logistic Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Zet Transport Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400WXYBTY3VLVXA35 [ZET Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
25940051N1HH32J21O88 [ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-06-16 07:58:23
Registration Last Update Date
2020-06-16 07:58:23
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-22 09:45:00
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-19 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Zet Transport Agencja Celna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Zet Transport Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400VDANUK1ZT7HZ97 [ZET Transport Agencja Celna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
25940051N1HH32J21O88 [ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-20 09:48:35
Registration Last Update Date
2020-07-20 09:48:35
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-29 03:01:46
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-25 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Zet Logistic Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Zet Transport Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Relationship Start Node Node I D
259400WXYBTY3VLVXA35 [ZET Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
25940051N1HH32J21O88 [ZET Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-06-16 07:58:23
Registration Last Update Date
2020-06-16 07:58:23
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-22 09:45:00
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-19 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |