Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych TRANSEUROPA Alfred Kosela Spółka Jawna

LEI 2594005O890GLISTC131

Przedsiebiorstwo Przewozow Miedzynarodowych TRANSEUROPA Alfred Kosela Spolka Jawna

Legal Address


Koszalin Bohaterów Warszawy 40
Address Number 40
Koszalin PL-32 PL 75-211

Headquarters Address


Koszalin Bohaterów Warszawy 40
Address Number 40
Koszalin PL-32 PL 75-211

External Public Records
LEI
2594005O890GLISTC131
Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych TRANSEUROPA Alfred Kosela Spółka Jawna
LEI Registration Details
L E I
2594005O890GLISTC131
Legal Name
Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych TRANSEUROPA Alfred Kosela Spółka Jawna
Transliterated Other Name 1
Przedsiebiorstwo Przewozow Miedzynarodowych TRANSEUROPA Alfred Kosela Spolka Jawna
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000026136
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
629I
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-08-01 06:10:26
Last Update Date
2020-07-13 11:34:48
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-01 06:10:25
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000026136
Clean Name
przedsi biorstwo przewoz w mi dzynarodowych transeuropa alfred kosela sp ka jawna

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |