Allianz Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 25940071QWMTVZI3FX95

Allianz Polska Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address [pl-PL]


Warszawa Rodziny Hiszpańskich 1
Address Number 1
Warszawa PL-14 PL 02-685

Headquarters Address [pl-PL]


Warszawa Rodziny Hiszpańskich 1
Address Number 1
Warszawa PL-14 PL 02-685

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
25940071QWMTVZI3FX95
Legal Name
Allianz Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Allianz Polska Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000025291
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-08-16 12:18:30
Last Update Date
2021-07-19 12:11:18
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-08-15 12:18:29
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000025291

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Allianz Polska Services Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska S.a.

Relationship Start Node Node I D
25940071QWMTVZI3FX95 [Allianz Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400MDL4OD6BLVIB72 [Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-17 01:39:30
Registration Last Update Date
2020-07-17 01:39:30
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-15 12:18:29
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-24 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Other Accounting Standard

Business Entity Relationship

Active

Allianz Polska Services Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Allianz Se

Relationship Start Node Node I D
25940071QWMTVZI3FX95 [Allianz Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-17 01:39:30
Registration Last Update Date
2020-07-17 01:39:30
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-15 12:18:29
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-08-09 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |