Wędlinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

LEI 25940078GA4TB5OZFS09

Wedlinka Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa

Legal Address


Wieruszów Dobrydział 6
Address Number 6
Wieruszów PL-10 PL 98-400

Headquarters Address


Wieruszów Dobrydział 6
Address Number 6
Wieruszów PL-10 PL 98-400


L E I
25940078GA4TB5OZFS09
Legal Name
Wędlinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Transliterated Other Name 1
Wedlinka Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000498566
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-12 10:05:17
Last Update Date
2019-12-09 10:51:34
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-11-14 09:38:11
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000498566

LEI Registration Exception(s)© 2019 LEI.report
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |