Bank Spółdzielczy w Dynowie

LEI 2594007B36SSF1AZP521

Bank Spoldzielczy w Dynowie

Legal Address


Dynów Mickiewicza 3
Address Number 3
Dynów PL-18 PL 36-065

Headquarters Address


Dynów Mickiewicza 3
Address Number 3
Dynów PL-18 PL 36-065

External Public Records
LEI
2594007B36SSF1AZP521
Bank Spółdzielczy w Dynowie
LEI Registration Details
L E I
2594007B36SSF1AZP521
Legal Name
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Transliterated Other Name 1
Bank Spoldzielczy w Dynowie
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000117586
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
8TOF
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-16 02:22:20
Last Update Date
2019-11-20 07:28:41
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-11-19 01:28:39
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000117586

European Central Bank MFI

Bank Spółdzielczy w Dynowie is a listed European Central Bank Monetary Financial Institution, operating as a Credit Institution.

RIAD Code: PL09093
ECB MFI Address: ul.Mickiewicza 3 Dynów, PL 36-065

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |