GRODNO Spółka Akcyjna

LEI 2594007GQP5TDYY9OD45

GRODNO S.A.

Legal Address


Michałów-Grabina Kwiatowa 14
Michałów-Grabina PL-14 PL 05-126

Headquarters Address


Michałów-Grabina Kwiatowa 14
Michałów-Grabina PL-14 PL 05-126

External Public Records
LEI
2594007GQP5TDYY9OD45
GRODNO Spółka Akcyjna
LEI Registration Details
L E I
2594007GQP5TDYY9OD45
Legal Name
GRODNO Spółka Akcyjna
Transliterated Other Name 1
GRODNO S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000341683
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-29 03:10:30
Last Update Date
2020-07-22 15:48:46
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-27 03:10:29
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000341683

LEI Registration Exception(s)


Banking Codes

ISIN Codes Assigned (1)

ISIN:
PLGRODN00015

© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |