Gmina Wieleń

LEI 2594007VF63AWZFUIU03

Gmina Wielen

Legal Address


Wieleń Kościuszki 34
Address Number 34
Wieleń PL-30 PL 64-730

Headquarters Address


Wieleń Kościuszki 34
Address Number 34
Wieleń PL-30 PL 64-730

External Public Records
LEI
2594007VF63AWZFUIU03
Gmina Wieleń
LEI Registration Details
L E I
2594007VF63AWZFUIU03
Legal Name
Gmina Wieleń
Transliterated Other Name 1
Gmina Wielen
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
570791158
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
T7PB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-09-17 09:37:45
Last Update Date
2020-07-31 06:31:48
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-09-17 09:37:44
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
570791158

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |