IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

LEI 2594008C8QDG8ZHYH089

IT Card Centrum Technologii Platniczych SA

Legal Address


Warszawa Jutrzenki 139
Address Number 139
Warszawa PL-14 PL 02-231

Headquarters Address


Warszawa Jutrzenki 139
Address Number 139
Warszawa PL-14 PL 02-231


L E I
2594008C8QDG8ZHYH089
Legal Name
IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA
Transliterated Other Name 1
IT Card Centrum Technologii Platniczych SA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000640662
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-12-13 01:33:05
Last Update Date
2019-11-15 07:17:19
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-11 01:33:04
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000640662

LEI Registration Exception(s)© 2019 LEI.report
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |