Archicom NieruchomoŚci SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 2594009DE7OUYW3FWD80

ARCHICOM NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


WROCŁAW TRAUGUTTA 45
Address Number 45
WROCŁAW PL-02 PL 50-416

Headquarters Address


WROCŁAW TRAUGUTTA 45
Address Number 45
WROCŁAW PL-02 PL 50-416

External Public Records
LEI
2594009DE7OUYW3FWD80
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
2594009DE7OUYW3FWD80
Legal Name
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
ARCHICOM NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000520369
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-29 10:13:22
Last Update Date
2020-07-29 16:13:22
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-29 10:13:21
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000520369

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Archicom NieruchomoŚci SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is ultimately consolidated by Dkr Investment Sp. Z O.o.

Relationship Start Node Node I D
2594009DE7OUYW3FWD80 [ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
259400H8TEKT2UGJYX07 [DKR Investment Sp. z o.o.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-29 10:13:22
Registration Last Update Date
2020-07-29 10:13:22
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-29 10:13:21
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2015-04-30 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-07-08 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Other Accounting Standard


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |