TDJ Equity VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 2594009IUOBJP24HYD79

TDJ Equity VI Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address [pl-PL]


Katowice Al. Walentego Rozdzieńskiego 1A
Address Number 1A
Katowice PL-24 PL 40-202

Headquarters Address [pl-PL]


Katowice Al. Walentego Rozdzieńskiego 1A
Address Number 1A
Katowice PL-24 PL 40-202

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
2594009IUOBJP24HYD79
Legal Name
TDJ Equity VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
TDJ Equity VI Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000447939
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-07-12 12:24:58
Last Update Date
2022-02-25 15:38:28
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-03-11 01:33:40
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000447939

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Tdj Equity Vi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Tdj Spółka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
2594009IUOBJP24HYD79 [TDJ Equity VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400IMVDBSWQQ37244 [TDJ Spółka Akcyjna]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2021-03-01 01:39:33
Registration Last Update Date
2021-03-01 01:39:33
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2022-03-11 01:33:40
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-01-01 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Tdj Equity Vi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Tdj Spółka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
2594009IUOBJP24HYD79 [TDJ Equity VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400IMVDBSWQQ37244 [TDJ Spółka Akcyjna]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2021-03-01 01:39:33
Registration Last Update Date
2021-03-01 01:39:33
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2022-03-11 01:33:40
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-01-01 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |