Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

LEI 259400A3LDTYQ3DH4266

Colas Kruszywa Spolka Z O.O.

Legal Address


Paledzie Nowa 49
Paledzie PL-30 PL 62-070

Headquarters Address


Paledzie Nowa 49
Paledzie PL-30 PL 62-070

External Public Records
LEI
259400A3LDTYQ3DH4266
Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400A3LDTYQ3DH4266
Legal Name
Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Colas Kruszywa Spolka Z O.O.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000051695
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-09-17 12:57:05
Last Update Date
2020-07-24 12:38:20
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-14 12:57:04
Managing L O U
5493001KJTIIGC8Y1R12 [Bloomberg Finance L.P.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000051695

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Colas Sa

Relationship Start Node Node I D
259400A3LDTYQ3DH4266 [Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2019-03-15 10:02:06
Registration Last Update Date
2020-07-24 08:38:20
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-14 12:57:04
Registration Managing L O U
5493001KJTIIGC8Y1R12 [Bloomberg Finance L.P.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 2 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Accounting Period

Business Entity Relationship

Active

Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Bouygues

Relationship Start Node Node I D
259400A3LDTYQ3DH4266 [Colas Kruszywa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2019-03-15 10:02:06
Registration Last Update Date
2020-07-24 08:38:20
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-14 12:57:04
Registration Managing L O U
5493001KJTIIGC8Y1R12 [Bloomberg Finance L.P.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 2 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Accounting Period


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |