Games Fund Alternatywna SpoŁka Inwestycyjna SpÓŁka Akcyjna

LEI 259400AO5XYTC6ZRW786

GAMES FUND ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA SPOLKA AKCYJNA

Legal Address [pl-PL]


WARSZAWA OGRODOWA 58
Address Number 58
WARSZAWA PL-14 PL 00-876

Headquarters Address [pl-PL]


WARSZAWA OGRODOWA 58
Address Number 58
WARSZAWA PL-14 PL 00-876

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
259400AO5XYTC6ZRW786
Legal Name
GAMES FUND ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Transliterated Other Name 1
GAMES FUND ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA SPOLKA AKCYJNA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000824601
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-09-25 10:55:41
Last Update Date
2021-09-08 18:08:45
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-09-25 10:55:40
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000824601

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |