Ross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400B6KJTNX4UQF531

Ross Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Warszawa Plac Bankowy 2/-
Address Number 2
Building Unit -
Warszawa PL-14 PL 00-095

Headquarters Address


Warszawa Plac Bankowy 2/-
Address Number 2
Building Unit -
Warszawa PL-14 PL 00-095

External Public Records
LEI
259400B6KJTNX4UQF531
Ross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400B6KJTNX4UQF531
Legal Name
Ross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Ross Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000308232
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2015-09-04 12:24:18
Last Update Date
2020-08-03 12:18:24
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-31 12:24:17
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000308232

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Ross Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by First Property Group Plc

Relationship Start Node Node I D
259400B6KJTNX4UQF531 [Ross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
213800O4C71RSRQVHH77 [FIRST PROPERTY GROUP PLC]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-08-03 06:18:24
Registration Last Update Date
2020-08-03 06:18:24
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-31 12:24:17
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-03-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-03-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-07-26 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-08-07 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Ross Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by First Property Group Plc

Relationship Start Node Node I D
259400B6KJTNX4UQF531 [Ross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
213800O4C71RSRQVHH77 [FIRST PROPERTY GROUP PLC]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-08-03 06:18:24
Registration Last Update Date
2020-08-03 06:18:24
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-31 12:24:17
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-03-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-03-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-07-26 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-08-07 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |