OŚrodek Badawczo-produkcyjny Politechniki ŁÓdzkiej Ichem SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400BAYNGQDSC3HA27

OSRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI LODZKIEJ ICHEM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


ŁÓDŹ DOSTAWCZA 12
Address Number 12
ŁÓDŹ PL-10 PL 93-231

Headquarters Address


ŁÓDŹ DOSTAWCZA 12
Address Number 12
ŁÓDŹ PL-10 PL 93-231

External Public Records
LEI
259400BAYNGQDSC3HA27
OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400BAYNGQDSC3HA27
Legal Name
OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
OSRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI LODZKIEJ ICHEM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000111218
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-21 03:15:10
Last Update Date
2020-07-23 11:44:58
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-19 03:15:09
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000111218

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |