Kghm Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SpÓŁka Akcyjna

LEI 259400C7WMLY5YANC315

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna

Legal Address


Wrocław GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8
Address Number 2-8
Wrocław PL-02 PL 53-659

Headquarters Address


Wrocław GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8
Address Number 2-8
Wrocław PL-02 PL 53-659

External Public Records
LEI
259400C7WMLY5YANC315
KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
LEI Registration Details
L E I
259400C7WMLY5YANC315
Legal Name
KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Transliterated Other Name 1
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000332428
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-12-14 01:10:20
Last Update Date
2020-03-25 15:25:32
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-03-25 10:25:31
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000332428

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Kghm Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SpÓŁka Akcyjna is directly consolidated by Kghm Polska Miedź S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400C7WMLY5YANC315 [KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship End Node Node I D
G30CO71KTT9JDYJESN22 [KGHM Polska Miedź S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-03-25 10:25:33
Registration Last Update Date
2020-03-25 10:25:33
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-03-25 10:25:31
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2009-06-28 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Kghm Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SpÓŁka Akcyjna is ultimately consolidated by Kghm Polska Miedź S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400C7WMLY5YANC315 [KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship End Node Node I D
G30CO71KTT9JDYJESN22 [KGHM Polska Miedź S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-03-25 10:25:33
Registration Last Update Date
2020-03-25 10:25:33
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-03-25 10:25:31
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2009-06-28 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |