Gmina Józefów

LEI 259400DPF78TIDI3II87

Gmina Jozefow

Legal Address


Józefów Kościuszki 37
Address Number 37
Józefów PL-06 PL 23-460

Headquarters Address


Józefów Kościuszki 37
Address Number 37
Józefów PL-06 PL 23-460

External Public Records
LEI
259400DPF78TIDI3II87
Gmina Józefów
LEI Registration Details
L E I
259400DPF78TIDI3II87
Legal Name
Gmina Józefów
Transliterated Other Name 1
Gmina Jozefow
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
950369103
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
T7PB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-11-05 09:35:52
Last Update Date
2019-11-05 15:35:52
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-11-05 09:35:51
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
950369103

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |