CDI Konsultanci Budowlani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400E7KO0MA0VHU182

CDI Konsultanci Budowlani Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Bydgoszcz Plac Kościeleckich 3
Address Number 3
Bydgoszcz PL-04 PL 85-033

Headquarters Address


Bydgoszcz Plac Kościeleckich 3
Address Number 3
Bydgoszcz PL-04 PL 85-033

External Public Records
LEI
259400E7KO0MA0VHU182
CDI Konsultanci Budowlani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400E7KO0MA0VHU182
Legal Name
CDI Konsultanci Budowlani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
CDI Konsultanci Budowlani Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000211144
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-07-28 02:30:38
Last Update Date
2020-07-30 15:56:46
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-08 05:51:05
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000211144

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Cdi Konsultanci Budowlani Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Grupa KapitaŁowa Immobile SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400E7KO0MA0VHU182 [CDI Konsultanci Budowlani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400T3MR56QQV5XH45 [GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-30 09:56:46
Registration Last Update Date
2020-07-30 09:56:46
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-08 05:51:05
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2019-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2020-03-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2015-03-31 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Cdi Konsultanci Budowlani Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Grupa KapitaŁowa Immobile SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400E7KO0MA0VHU182 [CDI Konsultanci Budowlani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400T3MR56QQV5XH45 [GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-30 09:56:46
Registration Last Update Date
2020-07-30 09:56:46
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-08 05:51:05
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2019-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2020-03-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2015-03-31 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |