Prywatne Przedszkole Nr 1 Im.ŚwiĘtej Tereski Od DzieciĄtka Jezus

LEI 259400E7VB4IWKQAES31

BEATA KALUS

PRYWATNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. SWIETEJ TERESKI OD DZIECIATKA JEZUS

Legal Address


KOSZĘCIN DĄBRÓWKI 75
Address Number 75
KOSZĘCIN PL-24 PL 42-286

Headquarters Address


KOSZĘCIN DĄBRÓWKI 75
Address Number 75
KOSZĘCIN PL-24 PL 42-286

External Public Records
LEI
259400E7VB4IWKQAES31
PRYWATNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM.ŚWIĘTEJ TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
LEI Registration Details
L E I
259400E7VB4IWKQAES31
Legal Name
PRYWATNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM.ŚWIĘTEJ TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
Other Name 1
BEATA KALUS
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
PRYWATNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. SWIETEJ TERESKI OD DZIECIATKA JEZUS
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
150331887
Legal Jurisdiction
PL
Category
SOLE_PROPRIETOR
Legal Form Legal Form Code
ZVVM
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-07-12 10:01:51
Last Update Date
2020-07-12 16:01:50
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-07-12 10:01:50
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
150331887

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |