Fabryka Broni "Łucznik" - Radom SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400EAFNX3T5AKBO20

FABRYKA BRONI "LUCZNIK" - RADOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOCIA

Legal Address


RADOM GROBICKIEGO 23
Address Number 23
RADOM PL-14 PL 26-617

Headquarters Address


RADOM GROBICKIEGO 23
Address Number 23
RADOM PL-14 PL 26-617

External Public Records
LEI
259400EAFNX3T5AKBO20
FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400EAFNX3T5AKBO20
Legal Name
FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
FABRYKA BRONI "LUCZNIK" - RADOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000031426
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-09 01:31:32
Last Update Date
2020-01-09 13:55:01
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-01-08 07:55:00
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000031426

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Fabryka Broni "Łucznik" - Radom SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is directly consolidated by Polska Grupa Zbrojeniowa S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400EAFNX3T5AKBO20 [FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
2594006ACEAG9MTZU186 [Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-01-09 07:55:01
Registration Last Update Date
2020-01-09 07:55:01
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-01-08 07:55:00
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-05-28 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-06-02 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Fabryka Broni "Łucznik" - Radom SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is ultimately consolidated by Polska Grupa Zbrojeniowa S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400EAFNX3T5AKBO20 [FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
2594006ACEAG9MTZU186 [Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-01-09 07:55:01
Registration Last Update Date
2020-01-09 07:55:01
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-01-08 07:55:00
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-05-28 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-06-02 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |