Epp - PoznaŃ Żonkil SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400GHYGOXXU63BS38

EPP - POZNAN ZONKIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


Warszawa Aleja Jana Pawła II 22
Address Number 22
Warszawa PL-14 PL 00-133

Headquarters Address


Warszawa Aleja Jana Pawła II 22
Address Number 22
Warszawa PL-14 PL 00-133

External Public Records
LEI
259400GHYGOXXU63BS38
EPP - POZNAŃ ŻONKIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400GHYGOXXU63BS38
Legal Name
EPP - POZNAŃ ŻONKIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
EPP - POZNAN ZONKIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000710553
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-07-27 09:45:33
Last Update Date
2020-07-16 12:29:52
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-26 09:45:32
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000710553

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Epp - PoznaŃ Żonkil SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is directly consolidated by Epp N.v.

Relationship Start Node Node I D
259400GHYGOXXU63BS38 [EPP - POZNAŃ ŻONKIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-16 06:29:53
Registration Last Update Date
2020-07-16 06:29:53
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-26 09:45:32
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-12-19 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Epp - PoznaŃ Żonkil SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is ultimately consolidated by Epp N.v.

Relationship Start Node Node I D
259400GHYGOXXU63BS38 [EPP - POZNAŃ ŻONKIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-16 06:29:53
Registration Last Update Date
2020-07-16 06:29:53
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-26 09:45:32
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-07-25 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |