Gmina Michałowo

LEI 259400GTLU6UKPO27V78

Gmina Michalowo

Legal Address


Michałowo Białostocka 11
Address Number 11
Michałowo PL-20 PL 16-050

Headquarters Address


Michałowo Białostocka 11
Address Number 11
Michałowo PL-20 PL 16-050

External Public Records
LEI
259400GTLU6UKPO27V78
Gmina Michałowo
LEI Registration Details
L E I
259400GTLU6UKPO27V78
Legal Name
Gmina Michałowo
Transliterated Other Name 1
Gmina Michalowo
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
050659438
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
T7PB
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-23 00:55:17
Last Update Date
2020-07-23 06:55:17
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-23 00:55:16
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
050659438

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |