kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała spółka jawna

LEI 259400HP9CU6D49VED94

kameleon.pro Anna i Andrzej Moskala spolka jawna

Legal Address


Kalwaria Zebrzydowska Jagiellońska 27A
Address Number 27A
Kalwaria Zebrzydowska PL-12 PL 34-130

Headquarters Address


Kalwaria Zebrzydowska Jagiellońska 27A
Address Number 27A
Kalwaria Zebrzydowska PL-12 PL 34-130

External Public Records
LEI
259400HP9CU6D49VED94
kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała spółka jawna
LEI Registration Details
L E I
259400HP9CU6D49VED94
Legal Name
kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała spółka jawna
Transliterated Other Name 1
kameleon.pro Anna i Andrzej Moskala spolka jawna
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000078518
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
629I
Status
ACTIVE
Initial Date
2016-08-30 10:31:06
Last Update Date
2020-07-22 12:11:05
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-27 10:31:05
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000078518

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |