Leiber Poland Gmbh SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ OddziaŁ W Polsce

LEI 259400I4L0W0W9GYRR02

LEIBER POLAND GMBH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ODDZIAL W POLSCE

Legal Address


RUDA ŚLĄSKA MAGAZYNOWA 33
Address Number 33
RUDA ŚLĄSKA PL-24 PL 41-700

Headquarters Address


RUDA ŚLĄSKA MAGAZYNOWA 33
Address Number 33
RUDA ŚLĄSKA PL-24 PL 41-700

External Public Records
LEI
259400I4L0W0W9GYRR02
LEIBER POLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
LEI Registration Details
L E I
259400I4L0W0W9GYRR02
Legal Name
LEIBER POLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Transliterated Other Name 1
LEIBER POLAND GMBH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ODDZIAL W POLSCE
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000823904
Legal Jurisdiction
PL
Category
BRANCH
Legal Form Legal Form Code
RUCO
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-15 09:52:55
Last Update Date
2020-07-15 15:52:55
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-15 09:52:54
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000823904

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Leiber Poland Gmbh SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ OddziaŁ W Polsce is international branch of Leiber Poland Gmbh

Relationship Start Node Node I D
259400I4L0W0W9GYRR02 [LEIBER POLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE]
Relationship End Node Node I D
529900SBDENECPODTJ30 [LEIBER Poland GmbH]
Relationship Relationship Type
Is International Branch Of
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-15 09:52:55
Registration Last Update Date
2020-07-15 09:52:55
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-15 09:52:54
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2019-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2020-03-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2020-01-29 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |