Prowansja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400JARISUU7KJHR76

Prowansja Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address [pl-PL]


Warszawa Postępu 21
Address Number 21
Warszawa PL-14 PL 02-676

Headquarters Address [pl-PL]


Warszawa Postępu 21
Address Number 21
Warszawa PL-14 PL 02-676

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
259400JARISUU7KJHR76
Legal Name
Prowansja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Prowansja Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000336744
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-24 01:33:10
Last Update Date
2021-07-08 10:57:22
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-11-22 01:33:09
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000336744

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Prowansja Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Ebs S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400JARISUU7KJHR76 [Prowansja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-10-16 00:49:43
Registration Last Update Date
2020-10-16 00:49:43
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-11-22 01:33:09
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-07-30 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-04-27 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap

Business Entity Relationship

Active

Prowansja Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Ebs S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400JARISUU7KJHR76 [Prowansja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-10-16 00:49:43
Registration Last Update Date
2020-10-16 00:49:43
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-11-22 01:33:09
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-07-30 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-04-27 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap


© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |