Fcase SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa

LEI 259400JDY9D0Y3KUSU02

FCASE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address [pl-PL]


MYŚLENICE JAWORNIK 360
Address Number 360
MYŚLENICE PL-12 PL 32-400

Headquarters Address [pl-PL]


MYŚLENICE JAWORNIK 360
Address Number 360
MYŚLENICE PL-12 PL 32-400

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
259400JDY9D0Y3KUSU02
Legal Name
FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
FCASE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000843310
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-04-03 01:08:56
Last Update Date
2022-02-25 07:14:11
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-04-03 01:08:55
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000843310

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Fcase SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa is directly consolidated by Fabios SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400JDY9D0Y3KUSU02 [FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA]
Relationship End Node Node I D
259400JMJZ566LY5CW89 [FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-04-03 01:08:56
Registration Last Update Date
2020-04-03 01:08:56
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-04-03 01:08:55
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-12-31 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-06-16 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap

Business Entity Relationship

Active

Fcase SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa is ultimately consolidated by Fabios SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400JDY9D0Y3KUSU02 [FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA]
Relationship End Node Node I D
259400JMJZ566LY5CW89 [FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-04-03 01:08:56
Registration Last Update Date
2020-04-03 01:08:56
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-04-03 01:08:55
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-12-31 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2019-06-16 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Us Gaap


© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |