Ika Polska SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa

LEI 259400JSW9WMH5P4RH22

IKA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address


POZNAŃ FORTECZNA 19
Address Number 19
POZNAŃ PL-30 PL 61-362

Headquarters Address


POZNAŃ FORTECZNA 19
Address Number 19
POZNAŃ PL-30 PL 61-362

External Public Records
LEI
259400JSW9WMH5P4RH22
IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
LEI Registration Details
L E I
259400JSW9WMH5P4RH22
Legal Name
IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
IKA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000346531
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2015-09-01 12:13:43
Last Update Date
2020-07-27 12:04:36
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-28 12:13:42
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000346531

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |