Archicom Nieruchomości 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400LRQV1IT8SHFA97

Archicom Nieruchomosci 14 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Wrocław Liskego 7
Address Number 7
Wrocław PL-02 PL 50-345

Headquarters Address


Wrocław Liskego 7
Address Number 7
Wrocław PL-02 PL 50-345

External Public Records
LEI
259400LRQV1IT8SHFA97
Archicom Nieruchomości 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400LRQV1IT8SHFA97
Legal Name
Archicom Nieruchomości 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Archicom Nieruchomosci 14 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000745397
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-07-15 09:47:10
Last Update Date
2020-07-10 15:39:23
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-15 09:47:09
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000745397

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Archicom Nieruchomości 14 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Archicom Spółka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400LRQV1IT8SHFA97 [Archicom Nieruchomości 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
25940084D6YFBDYALI50 [Archicom Spółka Akcyjna]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-10 09:39:23
Registration Last Update Date
2020-07-10 09:39:23
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-15 09:47:09
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-09-30 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-04-05 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Other Accounting Standard

Business Entity Relationship

Active

Archicom Nieruchomości 14 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Dkr Investment Sp. Z O.o.

Relationship Start Node Node I D
259400LRQV1IT8SHFA97 [Archicom Nieruchomości 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400H8TEKT2UGJYX07 [DKR Investment Sp. z o.o.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-10 09:39:24
Registration Last Update Date
2020-07-10 09:39:24
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-15 09:47:09
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-09-30 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-07-08 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Other Accounting Standard


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |