PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400O9DAHS08RXYQ14

PGNiG Obrot Detaliczny spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Warszawa Jana Kazimierza 3
Address Number 3
Warszawa PL-14 PL 01-248

Headquarters Address


Warszawa Jana Kazimierza 3
Address Number 3
Warszawa PL-14 PL 01-248

External Public Records
LEI
259400O9DAHS08RXYQ14
PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400O9DAHS08RXYQ14
Legal Name
PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
PGNiG Obrot Detaliczny spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000488778
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-12-15 01:36:21
Last Update Date
2020-11-09 10:48:49
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-12-13 01:36:20
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000488778
Clean Name
pgnig obr t detaliczny sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Pgnig Obrót Detaliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo Sa

Relationship Start Node Node I D
259400O9DAHS08RXYQ14 [PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
2594008YSYXYOTBSQL93 [Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-11-09 04:48:50
Registration Last Update Date
2020-11-09 04:48:50
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-12-13 01:36:20
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2019-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2020-06-29 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-12-02 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Pgnig Obrót Detaliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo Sa

Relationship Start Node Node I D
259400O9DAHS08RXYQ14 [PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
2594008YSYXYOTBSQL93 [Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-11-09 04:48:50
Registration Last Update Date
2020-11-09 04:48:50
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-12-13 01:36:20
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2019-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2020-06-29 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-12-02 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |