TIMAGO INTERNATIONal GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

LEI 259400PHYXCZHDYZRC26

TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCA I SPOLKA - SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address


BIELSKO - BIAŁA KARPACKA 24/12
Address Number 24
Building Unit 12
BIELSKO - BIAŁA PL-24 PL 43-316

Headquarters Address


BIELSKO - BIAŁA KARPACKA 24/12
Address Number 24
Building Unit 12
BIELSKO - BIAŁA PL-24 PL 43-316

External Public Records
LEI
259400PHYXCZHDYZRC26
TIMAGO INTERNATIONal GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
LEI Registration Details
L E I
259400PHYXCZHDYZRC26
Legal Name
TIMAGO INTERNATIONal GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCA I SPOLKA - SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000315309
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-07-17 09:36:06
Last Update Date
2020-07-17 20:03:07
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-07-17 09:36:05
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000315309

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |