Gmina Łagów

LEI 259400PWHN0I2DVG6P80

Gmina Lagow

Legal Address


Łagów Rynek 62
Address Number 62
Łagów PL-26 PL 26-025

Headquarters Address


Łagów Rynek 62
Address Number 62
Łagów PL-26 PL 26-025

External Public Records
LEI
259400PWHN0I2DVG6P80
Gmina Łagów
LEI Registration Details
L E I
259400PWHN0I2DVG6P80
Legal Name
Gmina Łagów
Transliterated Other Name 1
Gmina Lagow
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
291010286
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
T7PB
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-03-24 09:23:00
Last Update Date
2020-03-24 14:23:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-03-24 09:22:59
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
291010286

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |