Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.

LEI 259400RYWFJWFJHWGH41

Grupa Azoty Kopalnie i Zaklady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.

Legal Address


Grzybów
Grzybów PL-26 PL 28-200

Headquarters Address


Grzybów
Grzybów PL-26 PL 28-200

External Public Records
LEI
259400RYWFJWFJHWGH41
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.
LEI Registration Details
L E I
259400RYWFJWFJHWGH41
Legal Name
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.
Transliterated Other Name 1
Grupa Azoty Kopalnie i Zaklady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000185170
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-08-04 12:30:37
Last Update Date
2020-07-22 15:48:49
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-02 12:30:36
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000185170

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Grupa Azoty Kopalnie I Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.a. is directly consolidated by Grupa Azoty SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400RYWFJWFJHWGH41 [Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.]
Relationship End Node Node I D
259400Z9C99U5B36R274 [GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-22 09:48:49
Registration Last Update Date
2020-07-22 09:48:49
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-02 12:30:36
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-11-20 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Grupa Azoty Kopalnie I Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.a. is ultimately consolidated by Grupa Azoty SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400RYWFJWFJHWGH41 [Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.]
Relationship End Node Node I D
259400Z9C99U5B36R274 [GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-22 09:48:49
Registration Last Update Date
2020-07-22 09:48:49
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-02 12:30:36
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2013-11-20 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |