Golden Brand WspÓlnik SpÓŁki Cywilnej Szymon Michalak

LEI 259400RZJ1XQ3A5IJY78

SZYMON MICHALAK

GOLDEN BRAND - WSPOLNIK SPOLKI CYWILNEJ SZYMON MICHALAK

Legal Address


PŁOCK NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 3H
Address Number 3H
PŁOCK PL-14 PL 09-400

Headquarters Address


PŁOCK NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 3H
Address Number 3H
PŁOCK PL-14 PL 09-400

External Public Records
LEI
259400RZJ1XQ3A5IJY78
GOLDEN BRAND WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ SZYMON MICHALAK
LEI Registration Details
L E I
259400RZJ1XQ3A5IJY78
Legal Name
GOLDEN BRAND WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ SZYMON MICHALAK
Other Name 1
SZYMON MICHALAK
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
GOLDEN BRAND - WSPOLNIK SPOLKI CYWILNEJ SZYMON MICHALAK
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000486
Authority Authority I D
7742912289
Legal Jurisdiction
PL
Category
SOLE_PROPRIETOR
Legal Form Legal Form Code
ZVVM
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-28 10:53:08
Last Update Date
2020-07-28 16:53:08
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-28 10:53:07
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000486
Validation Authority Validation Authority I D
7742912289

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |