Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

LEI 259400S0AA2ZIASJVQ03

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Legal Address


Warszawa Łopuszańska 38D
Address Number 38D
Warszawa PL-14 PL 02-232

Headquarters Address


Warszawa Łopuszańska 38D
Address Number 38D
Warszawa PL-14 PL 02-232

External Public Records
LEI
259400S0AA2ZIASJVQ03
Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
LEI Registration Details
L E I
259400S0AA2ZIASJVQ03
Legal Name
Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Transliterated Other Name 1
Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000350402
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-03-21 12:17:53
Last Update Date
2020-03-24 14:22:59
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-03-25 02:16:35
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000350402

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. is directly consolidated by Alior Bank S.a.

Relationship Start Node Node I D
259400S0AA2ZIASJVQ03 [Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.]
Relationship End Node Node I D
259400QHDOZWMJ103294 [Alior Bank S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-03-24 09:22:59
Registration Last Update Date
2020-03-24 09:22:59
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-03-25 02:16:35
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-02-25 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. is ultimately consolidated by Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400S0AA2ZIASJVQ03 [Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.]
Relationship End Node Node I D
QLPCKOOKVX32FUELX240 [Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-03-24 09:22:59
Registration Last Update Date
2020-03-24 09:22:59
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-03-25 02:16:35
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2015-12-17 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |