Charsznickie Pola Natury SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa

LEI 259400TL95074E1HZY90

CHARSZNICKIE POLA NATURY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address


KRAKÓW WIELICKA 250
Address Number 250
KRAKÓW PL-12 PL 30-663

Headquarters Address


KRAKÓW WIELICKA 250
Address Number 250
KRAKÓW PL-12 PL 30-663

External Public Records
LEI
259400TL95074E1HZY90
CHARSZNICKIE POLA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
LEI Registration Details
L E I
259400TL95074E1HZY90
Legal Name
CHARSZNICKIE POLA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
CHARSZNICKIE POLA NATURY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000632756
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-08-06 08:19:40
Last Update Date
2020-07-30 14:45:35
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-06 08:19:39
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000632756

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |