Miasto Inowrocław

LEI 259400V4SDVX8AU4NY32

Miasto Inowroclaw

Legal Address


Inowrocław al. Ratuszowa 36
Address Number 36
Inowrocław PL-04 PL 88-100

Headquarters Address


Inowrocław al. Ratuszowa 36
Address Number 36
Inowrocław PL-04 PL 88-100

External Public Records
LEI
259400V4SDVX8AU4NY32
Miasto Inowrocław
LEI Registration Details
L E I
259400V4SDVX8AU4NY32
Legal Name
Miasto Inowrocław
Transliterated Other Name 1
Miasto Inowroclaw
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000654
Authority Authority I D
092350725
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
T7PB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-08-22 11:54:51
Last Update Date
2020-07-15 15:52:55
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-22 11:54:50
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000654
Validation Authority Validation Authority I D
092350725

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |