Inwestycje Medyczne ŁÓdzkiego SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400VC5JKJZOX5J197

INWESTYCJE MEDYCZNE LODZKIEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


Łódź Piłsudskiego 12/515
Address Number 12
Building Unit 515
Łódź PL-10 PL 90-051

Headquarters Address


Łódź Piłsudskiego 12/515
Address Number 12
Building Unit 515
Łódź PL-10 PL 90-051

External Public Records
LEI
259400VC5JKJZOX5J197
INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400VC5JKJZOX5J197
Legal Name
INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
INWESTYCJE MEDYCZNE LODZKIEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000507870
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-07-25 09:41:35
Last Update Date
2020-07-29 16:13:21
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-29 10:13:19
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000507870

LEI Registration Exception(s)


Banking Codes

ISIN Codes Assigned (8)

ISIN:
PLO244600014
ISIN:
PLO244600022
ISIN:
PLO244600030
ISIN:
PLO244600048
ISIN:
PLO244600055
ISIN:
PLO244600063
ISIN:
PLO244600071
ISIN:
PLO244600089

© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |