CP Property 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LEI 259400W2C8ZZNX0NEK11

CP Property 4 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Legal Address


Warszawa Klimczaka 1
Address Number 1
Warszawa PL-14 PL 02-797

Headquarters Address


Warszawa Klimczaka 1
Address Number 1
Warszawa PL-14 PL 02-797

External Public Records
LEI
259400W2C8ZZNX0NEK11
CP Property 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LEI Registration Details
L E I
259400W2C8ZZNX0NEK11
Legal Name
CP Property 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
CP Property 4 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000677071
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-08-06 11:17:55
Last Update Date
2020-07-21 07:12:21
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-05 11:17:54
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000677071

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Cp Property 4 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Capital Park Spółka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400W2C8ZZNX0NEK11 [CP Property 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
259400XAZHCG0XWR2130 [Capital Park Spółka Akcyjna]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-21 01:12:21
Registration Last Update Date
2020-07-21 01:12:21
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-05 11:17:54
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-08 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2020-04-15 18:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |