Andoria SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400WQY9QB3EQ8HI18

ANDORIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address


ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 140
Address Number 140
ANDRYCHÓW PL-12 PL 34-120

Headquarters Address


ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 140
Address Number 140
ANDRYCHÓW PL-12 PL 34-120

External Public Records
LEI
259400WQY9QB3EQ8HI18
ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400WQY9QB3EQ8HI18
Legal Name
ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
ANDORIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000092489
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-07-12 12:27:56
Last Update Date
2020-07-14 07:00:13
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-14 01:00:12
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000092489

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Andoria SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is directly consolidated by Odlewnia Zawiercie SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400WQY9QB3EQ8HI18 [ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
259400GRM5IFEMYIRR25 [ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-14 01:00:13
Registration Last Update Date
2020-07-14 01:00:13
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-14 01:00:12
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-10 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

Andoria SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ is ultimately consolidated by Odlewnia Zawiercie SpÓŁka Akcyjna

Relationship Start Node Node I D
259400WQY9QB3EQ8HI18 [ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]
Relationship End Node Node I D
259400GRM5IFEMYIRR25 [ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-14 01:00:13
Registration Last Update Date
2020-07-14 01:00:13
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-14 01:00:12
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-07-10 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |