Auto Kram Janusz Roman,Jacek Optołowicz,Grzegorz Roman Spółka Jawna

LEI 259400X5Z18RPNQ6RQ67

Auto Kram Janusz Roman,Jacek Optolowicz,Grzegprz Roman sp.j.

Legal Address


Wrocław Krakowska 29
Address Number 29
Wrocław PL-02 PL 50-424

Headquarters Address


Wrocław Krakowska 29
Address Number 29
Wrocław PL-02 PL 50-424

External Public Records
LEI
259400X5Z18RPNQ6RQ67
Auto Kram Janusz Roman,Jacek Optołowicz,Grzegorz Roman Spółka Jawna
LEI Registration Details
L E I
259400X5Z18RPNQ6RQ67
Legal Name
Auto Kram Janusz Roman,Jacek Optołowicz,Grzegorz Roman Spółka Jawna
Transliterated Other Name 1
Auto Kram Janusz Roman,Jacek Optolowicz,Grzegprz Roman sp.j.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000081871
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
629I
Status
ACTIVE
Initial Date
2015-06-10 11:48:23
Last Update Date
2020-07-21 20:02:41
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-07-21 09:38:24
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000081871

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |