Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

LEI 259400Y0XKW5E17CJR79

Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Mosinie

Legal Address


Mosina Dworcowa 9
Address Number 9
Mosina PL-30 PL 62-050

Headquarters Address


Mosina Dworcowa 9
Address Number 9
Mosina PL-30 PL 62-050

External Public Records
LEI
259400Y0XKW5E17CJR79
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
LEI Registration Details
L E I
259400Y0XKW5E17CJR79
Legal Name
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Transliterated Other Name 1
Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Mosinie
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000063779
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
8TOF
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-07-13 09:36:07
Last Update Date
2020-07-14 08:11:04
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-13 09:36:06
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000063779

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |