Epl Poland SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400YGS76WLOISMB28

EPL POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Legal Address [pl-PL]


Poznań Grobla 21
Address Number 21
Poznań PL-30 PL 61-858

Headquarters Address [pl-PL]


Poznań Grobla 21
Address Number 21
Poznań PL-30 PL 61-858

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
259400YGS76WLOISMB28
Legal Name
EPL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
EPL POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000257126
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-03-26 12:00:01
Last Update Date
2022-02-25 15:38:30
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-03-26 11:00:00
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000257126

LEI Registration Exception(s)© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |