Reha Poland SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ

LEI 259400Z1EK5KFRNPRD58

REHA POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCiA

Legal Address


ŻUKOWICE BRZEG GŁOGOWSKI 5
Address Number 5
ŻUKOWICE PL-02 PL 67-231

Headquarters Address


ŻUKOWICE BRZEG GŁOGOWSKI 5
Address Number 5
ŻUKOWICE PL-02 PL 67-231

External Public Records
LEI
259400Z1EK5KFRNPRD58
REHA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEI Registration Details
L E I
259400Z1EK5KFRNPRD58
Legal Name
REHA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transliterated Other Name 1
REHA POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCiA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000526468
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-06-07 06:03:28
Last Update Date
2020-07-29 16:13:17
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-29 10:13:16
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000526468

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |