Abc CzepczyŃski SpÓŁka Z OgraniczonĄ OdpowiedzialnoŚciĄ SpÓŁka Komandytowa

LEI 259400ZK780UNK7UCD24

ABC CZEPCZYNSKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Legal Address [pl-PL]


MIĘDZYCHÓD WIGURY 20
Address Number 20
MIĘDZYCHÓD PL-30 PL 64-400

Headquarters Address [pl-PL]


MIĘDZYCHÓD WIGURY 20
Address Number 20
MIĘDZYCHÓD PL-30 PL 64-400

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
259400ZK780UNK7UCD24
Legal Name
ABC CZEPCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1
ABC CZEPCZYNSKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000294373
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
BSJT
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-04-05 12:32:08
Last Update Date
2022-02-24 15:44:44
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-04-04 12:32:07
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000294373

LEI Registration Exception(s)© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |