Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

LEI 54930060EXRDX0KPLU64

Green2day Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia

Legal Address


Aleje Jerozolimskie 56C
Warsaw PL-14 PL 00-803

Headquarters Address


C/O Niam AB
Box 7693
Stockholm SE-AB SE 103 95


L E I
54930060EXRDX0KPLU64
Legal Name
Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Transliterated Other Name 1
Green2day Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000695118
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
O7XB
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-05-24 10:31:00
Last Update Date
2019-11-08 00:18:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-11-06 19:18:00
Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
695118

Subsidiaries and Parent Companies

Business Entity Relationship

Active

Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is directly consolidated by Niam Nordic Vi Lp

Relationship Start Node Node I D
54930060EXRDX0KPLU64 [Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
549300JW6KLIORNGCM66 [Niam Nordic VI LP]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2018-05-24 10:31:00
Registration Last Update Date
2019-11-07 19:18:00
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-11-06 19:18:00
Registration Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Supporting Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-05-22 20:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-05-22 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard

Business Entity Relationship

Active

Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością is ultimately consolidated by Niam Nordic Vi Lp

Relationship Start Node Node I D
54930060EXRDX0KPLU64 [Green2day Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością]
Relationship End Node Node I D
549300JW6KLIORNGCM66 [Niam Nordic VI LP]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2018-05-24 10:31:00
Registration Last Update Date
2019-11-07 19:18:00
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-11-06 19:18:00
Registration Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Supporting Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-05-22 20:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-05-22 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard


© 2019 LEI.report
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |