EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

LEI 549300QT9FZ51PLPE427

EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety

Legal Address [pl]


C/O SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ALEJA ARMII LUDOWEJ 26
Warsaw PL-14 PL 00-609

Headquarters Address [pl]


Nowogrodzka 47A
Warsaw PL-14 PL 00-695

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
549300QT9FZ51PLPE427
Legal Name
EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Transliterated Other Name 1
EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000485
Authority Authority I D
243
Legal Jurisdiction
PL
Category
FUND
Legal Form Legal Form Code
RBHP
Status
ACTIVE
Initial Date
2013-05-24 10:16:00
Last Update Date
2021-09-21 21:31:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-09-08 14:10:00
Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000485
Validation Authority Validation Authority I D
243

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |